Udgifter / Omkostninger 

Dräger Interlock 7000 købes til brug i dit køretøj. Det betyder at efter din periode i alkolås ordningen er udløbet & du har fået byttet til alkolås kørekort til et almindeligt kørekort - Så er alkolåsen stadig din ejendom.

 

Hvad koster det - & hvad er MED i prisen ?

En ny Dräger Interlock 7000 sat i gang til brug i alkolås ordningen koster komplet  18.240 DKR. inkl. moms.

Prisen på montering af låsen ( udgør 2.500 DKR inkl. moms ) kan variere en smule, alt efter hvad for et køretøj den skal installeres i - kontakt derfor et  autoriseret Dräger værksted for en mere præcis prisindikation.

Den komplette installation indeholder følgende :

  • Alkolås Interlock 7000 (12.055 DKR inkl. moms )
  • Montering (Ca. 2.500 DKR ) Kan variere lidt alt efter bilmærke & model.
  • Start-service, første kalibrering & igangsætning af låsen i ordningen (985 DKR inkl. moms)
  • Krypteret server forbindelse til politiet når der udføres service. ( 2.700 DKR inkl. moms - beløbet dækker serverforbindelse i hele perioden, ligegyldig hvor lang den måtte være )

 

Hvad er IKKE MED med i installations prisen ?

  • Alm. service

Når låsen er installeret & sat igang i alkolås ordningen, er det et krav at du senest hver 6 måned får din alkolås udlæst & dine data sendt til polititet via en krypteret server forbindelse - det udføres af dit Dräger service center.

Hvert alm. service med udlæsning koster 985 DKR inkl. moms.

 

  • Forkortet service

Følgende årsager kan ligge til grund for at låsen spørger efter et forkortet service:

- Tekniske årsager

Låsen overvåger både det køretøj den er monteret i, men også sine egne komponenter derfor kan et forkortet service blot handle om at låsen af tekniske årsager beder dig om at søge hjælp hos et service værksted.

- Overtrædelse af vilkårene i ordningen

Hvis du ikke har overholdt de instrukser / krav som alkolås ordningen indeholder, så kan låsen også finde på at bede dig om at søge service for at rapporter overtrædelserne ind til politiet.

Hvert forkortet service koster 750 DKR. inkl. moms

 

Du har følgende muligheder med din Dräger Interlock 7000 - når du har gennemført din periode i Alkolås ordningen :

 

  • Lade Interlock 7000 blive siddende i køretøjet uden at være tilknyttet alkolåsordningen - som en hjælp & sikkerhed til at ingen kan køre i dit køretøj med en for høj alkohol promille.

Vælger du at lade låsen blive siddende som en hjælp, lægges en ny profil i låsen uden tilknytning til alkolåsordningen.

Det betyder at fremover er service nu kun hver 12 måned  -  Blæsetest er nu kun blæs uden det afsluttende sug til sidst.

Ønskes låsen at blive siddende som en hjælp efter endt tid i alkolås ordningen, så husk at oplyse dette til dit Dräger service center når dit sidste alkolåsordning service/udlæsning udføres.

 

  • Afmontér Interlock 7000 & sæt den evt. til salg.

Låsen kan sælges til alle som ønsker en alkolås i sit køretøj - dog ikke til andre medborgere som skal deltage i en alkolås ordning - da det er et krav at låsen skal være ny & købt via et Dräger center.