Instruktioner for brug af alkolåsen - Dräger Interlock 7000

 

Tak for dit valg af Dräger alkolås !

Denne instruktion er til dig som har valgt at anvende en Dräger alkolås sammen med din plads i alkolås ordningen & dit betinget alkolås kørekort med kode 107.

Alkolåsen har en special opsætning som er defineret af politiet og trafikstyrelsen.

Denne speciale opsætning gør at du som alkolåsordnings bruger, skal tænke nærmere over hvordan du indtager mad og drikke i dagligdagen.

Tag dig derfor god tid til at læse disse alkolåseordnings instruktioner nøje igennem.

 

Sådan udføres en korrekt blæseprøve i alkolåsen.

Check først at mundestykket sidder korrekt monteret i håndsættet til alkolåsen - man kan IKKE afgive korrekt blæseprøve uden at det sidder korrekt monteret.

Aktivér alkolåsen ved at sætte tænding på bilen - afvent at alkolåsen skriver følgende i displayet ”Klar til test. Blæs”.

Tag derefter stille & roligt et langt & dybt åndedrag - blæs derefter i håndsættet i et roligt & fast tempo - du behøver ikke blæse hårdt på, håndsættet samler selv den mængde luft det skal bruge.

Når signallyden ophøre og håndsættet klikker 3 gange skal du stoppe med at puste & uden at flytte håndsættet fra munden - gå over til at suge lidt luft tilbage i gennem mundstykket.

Hvis du er i tvivl om hvornår du skal gøre hvad, kan du holde håndsættet op imod og kigge i dit bakspejl mens du puster i det.. Håndsættet viser hele tiden i displayet hvad du skal gøre.

Det er vigtigt du suger luft tilbage i et solidt tempo. Hold suget i ca. 2 sekunder indtil du høre et bip.

Blæseprøven er nu afviklet korrekt og håndsættet begynder at analysere den.

 

Hvis alkolåsen skriver ”Test godkendt” vil håndsættet tælle ned fra 5 min. & du kan nu starte køretøjet uden flere blæseprøver indtil de 5 minutter løber ud.

Hvis alkolåsen skriver ”Test ej godkendt” har alkolåsen detekteret alkohol & køretøjet kan ikke startes.

Hvis blæseprøven ikke opfylder den mængde luft der er påkrævet for at kunne udføre en korrekt kontrol måling, vil alkolåsen blot spørger efter en ny blæseprøve med det samme.

 

Gen-test under kørsel.

Alkolåsen er indstillet således at du kan blive testet vilkårligt i mens du er undervejs i din kørsel. Disse test skal gennemføres med køretøjet stillestående, uden til gene for trafiken.

Når alkolåsen ønsker en gen-test af vil håndsættet begynde at bippe meget højt  & skrive følgende text ”Ny test nødvendig.Blæs”.

Du har derefter 20 minuter til at stoppe bilen & udføre en korrekt - godkendt blæseprøve. Hvis du ikke kan udføre en prøve når alkolåsen beder om det, kan du trykke på OK-knappen for at udskyde testen i 6 min. Du kan udskyde testen én gang mere - hvis testen ikke gennemføres når nr. 2 udsættelse er udløbet vil alkolåsen gemme hændelsen som en overtrædelse & du kan risikere at  miste din plads i ordningen. 

20 min er lang tid, gå ikke i panik eller bliv stresset - led blot efter et sted at holde ind til siden. Planlæg derfor altid at have ekstra tid til at kunne gennemføre disse vikålige test når der køres ture i bilen.

En famillie tur til jylland vil kunne noget længere tid hvis de vilkårlige test kommer med korte mellemrum.

Det kan ikke understreges nok hvor vigtigt det er at overholde disse gentest, som kommer kontinuerligt inden for hver 20-90 minut.

Ender det med at du ikke får gennemført en gen-test inden 20 min. fra første anmodning, vil håndsættet bippe meget højt & den eneste måde at få den til at stoppe, er at holde ind til siden - slukke bilen helt og sætte tænding på og gennemføre en korrekt blæseprøve for at komme videre.

 

At spise eller drikke før en blæseprøve.

Meget af det vi spiser & drikker kan indeholde spor af alkohol.

Denne mægde af alkohol er af så lille en koncentration at det ikke kan måles i blodet eller at du bliver påvirket af det, men det kan kan derimod godt give udslag, når alkolåsen analysere en blæseprøve af din udåndingsluft.

Derfor skal du IKKE drikke eller spise noget mindst 10 min. før en blæseprøve foretages ( vand undtaget ) !

Dette indebære også al slik eller andet under kørsel, da en re-test kommer på et vilkårligt tidspunkt uden varsel.

Spor efter alkohol i en blæseprøve er en overtrædelse og vil blive mærket i den log som løbende sendes til gennemsyn hos politiet.

 

Sprinklervæske, alkohol, rengøringsmidler, desinfektionsmidler & lign.

Det anbefales ikke at opbevare beholdere med sprinklervæske, håndrengøringsmidler eller andre typer rengøringsmidler i køretøjet - heller ikke i bagagerummet.

De fleste af disse produkter indeholder alkohol, hvis der skulle være spildt væske eller sket en fordampning vil det kunne ligge i højre koncentrationer i kabine luften.

Det anbefales ikke at du bruger sprinklervæske på for eller bagrude da kabineblæseren kan trække alkohol dampe med ind i kabinen.

Brug altid en klud med almindelig vand & ikke kemiske rengøringsprodukter, hvis du ønsker at rengøre din kabine. Brug aldrig rengørsmidler eller lign. kort før en blæseprøve udføres.

Håndsprit bruges altid uden for kabinen og mindst 10 min før en blæseprøve udføres.

Alkoholdampe i kabine luften kan evt. detekteres af alkolåsen. Såfremt dette skulle forekomme vil låsen angive dette som en overtrædelse til politiet.

Det er dit ansvar at være omhyggelig med at overholde disse tidsintervaller i.fbm. med mad, drikke & brug af rengørings produkter samt opbevaring i køretøjet.

 

Service & Kalibrering

Almindelig service & kalibrering skal ske senest hver 6 måned.

Der må ikkeover 6 måneder imellem hvert service. En god idé er at man booker sit servicebesøg hos sin Dräger alkolås ordnings certificeret installatør et par service intervaller forud.

Et ikke overholdt service-interval er en overtrædelse af alkolåsordningen, du kan risikere at miste din plads i ordningen hvis du misser et service. Vent derfor ikke i sidste øjeblik, men kom i stedet i god tid - Håndsættet har en service menu man kan tilgå som kan fortælle dig, hvor mange dage du har tilbage til næste service.

Skulle det ske at du ikke får udført service i god tid har alkolåsen en indbygget advarsel ( høje bip og tekst i display HVER gang der sættes tænding på køretøjet ) de sidste 7 dage som er tilbage af serviceperioden.

Hvis du forsat ikke får udført service i tide vil alkolåsen til sidst blokere bilen, så den ikke kan benyttes.

Forkortet service

Alkolåsen kan bede om at komme til et forkortet service, det vil bippe højt i håndsættet & skrive i displayet at det ønsker et forkortet service. Det kan være at tekniske årsager eller hvis der har været én eller flere overtrædelse af færdselsstyrelsens regler. se evt.færdselsstyrelsens Bekendtgørelse om alkolåse.

Hvis du undlader at få lavet et forkortet service er det en overtrædelse & du risikere at miste din plads i ordningen.

Derfor skal du tage kontakt til dit eget - hvis du er væk hjemme fra - så søg nærmeste, alkolåsordnings certificeret Dräger center for at udrede årsagen til at alkolåsen spørger efter et forkortet service.

Fordon som används mycket kommer behöva uppsöka service med tätare intervall, exempelvis Taxi. Alkolåset kommer meddela när det är dags.

 

Køretøjets batteri

Eftersom det er en overtrædelse af koble batteriet af køretøjet skal du ikke gøre dette. Får du ved en fejl afbrudt strømmen ( f.eks. ved opladning ) opfanger alkolåsen det som fejl. Hvis det sker flere gange ( max 3 ) opfatter alkolåsen det som forsøg på manipulation, du risikere derfor at miste din plads i ordningen.

Det er også en overtrædelse af ordningens regler, at skubbe en bil igang hvis dit batter er afladet & du kan risikere at miste din plads i ordningen hvis vælger at gøre dette.

Oplad istedet for batteriet, sæt tænding på køretøjet, gennemfør en blæseprøve så alkolåsen kan frigive bilen.

 

Alment 

Du er personlig ansvalig for hvad din alkolåse registerer af hændelser. Alle som føre dit køretøj med din alkolås ligger under for samme regelsæt som du gør.

Lån derfor kun dit køretøj med din alkolås, ud til personer som forstår hvordan de skal bruge og behandle alkolåsen.

Evt. fejl, bevidst eller ubevidst, udført af dig eller andre personer skelnes ikke & du risikere derfor at miste din plads i ordningen, pga. fejl forårsaget af folk der ikke har haft den rette viden om alkolåsen.

God rejse !