Alkolås ordningen

Hvis du læser dette er det formentligt fordi du overvejer at søge om et alkolås kørekort da du har kørt med alkohol i blodet.

For at køre med et alkolås kørekort i alkolås ordningen skal du bruge en enkel & pålidelig alkolås.

Færdselsstyrelsen & politiet har et strikst regelsæt for brugen af et alkolås kørekort sammen med en alkolås. Alkolåsen registrere alle hændelser som løbende sendes videre til politiet for gennemsyn.

Det er vigtigt at du er meget omhyggelig med brugen af din alkolås !

Færdselstyrelsen har udarbejdet en informationsbrochure som beskriver hvilke krav der er til brugeren af en alkolås i alkolåsordningen & hvordan du får dit almindelige kørekort tilbage.

Har du fået en dom for at køre med for høj alkohol promille, kan du søge om at deltage i alkolås ordningen - enten under den frivillige eller obligatoriske ordning. Det giver dig mulighed for at køre videre - dog under visse krav & et strikst regelsæt.

Alternativet er udstå perioden som du er dømt til ikke at måtte køre bil. Se informationsbrochuren.

For yderligere information om betinget kørekort, besøg Færdselsstyrelsens informationside.

Nogle grundlæggende regler omkring en betinget alkolås:

 • Forkortet service kan kræves af alkolåsen ved fejlagtig brug eller betjening.
  Denne type af service skal udføres inden 7 dage. Alkolåsen afgiver alarm i form af lyd og tekst i display hver gang køretøjet startes. Udføres et forkortet service ikke inden de 7 dage er gået - bliver køretøjet låst & kan ikke startes ! - du risikere samtidig at blive smidt ud af alkolåsordningen.
 • Hvad kan udløse et forkortet service:
  • Alkohol i blæseprøven.
  • En ikke afgivet korrekt blæseprøve ved re-test når alkolåsen spørger efter dette. (du har 20 min til at holde ind til siden & afgive en korrekt blæseprøve)    Må ikke afgives under kørslen ! - find et passende sted at holde ind til siden.
  • Batterispændingen afbrydes gentagne gange.
  • Forsøg på at manipluere startfunktion eller skubbe bilen igang.
  • Tegn på manipulation.

 

 • Alkolåsen vil vilkårligt hver 20-90 minut kræve en re-test under kørslen & derved skal der afgivelse af en korrekt blæseprøve.
  Du har 20 minutter til at afgive den korrekte blæseprøve -  find stille og roligt et egnet sted at holde ind til siden.
  Du skal afgive en korrekt blæseprøve når alkolåsen kræver det, du kan altså ikke slukke bilen for at undgå testen.
 • Når du slukker motoren har du 5 minutter til at starte motoren igen uden at skulle afgive en ny korrekt blæseprøve, det er din fristartstid - alkolåsen viser i displayet hvor langt tid der er tilbage når bilen slukkes.

Flere spørgsmål, svar og regler finder du på Typiske spørgsmål eller Brug af alkolås

Hvis Dräger alkolås til alkolåsordningen er noget for dig, så gå videre til Ansøg